นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณท่านที่มาเยี่ยมชม Meyydent Online Shop  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ เมย์เด้นท์ (“เว็บไซต์”) ซึ่งดูแลและจัดการโดยหจก.เมย์เด้นท์ จำกัด มีที่ตั้งอยู่ที่  661/1 หมู่ 2 ซ.สามยอด ถ.มิตรภาพ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ท่านเข้าถึงและใช้ประโยชน์เว็บไซต์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้ดังนี้
เราเข้าใจความกังวลของท่านเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและต้องการให้ท่านมั่นใจได้ว่า Meyydent Online Shop ดำเนินการอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัว ดังนั้น เราจึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นมาเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลออนไลน์ และทางเลือกที่คุณสามารถให้ข้อมูล รวมถึงการเก็บและใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ (“PII”) หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ กรุณาส่งไปยังอีเมล์ webmaster.meyydent@gmail.com

เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้มาเยือนเว็บไซต์และลูกค้าของเรา พนักงานของเราคือลูกค้าจากเว็บไซต์อื่น ซึ่งมีความตระหนักและเคารพความเป็นส่วนตัวในอินเตอร์เน็ต เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าของเราให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่เป็นส่วนที่เป็นการให้บริการแก่ท่าน ตัวอย่างเช่น การจัดเตรียมสินค้าเพื่อขนส่งไปให้ท่าน ดำเนินการด้านเครดิตและการตรวจสอบความปลอดภัยอื่นๆ และจุดประสงค์เพื่อทำวิจัยลูกค้า และจัดทำข้อมูลโปรไฟล์หรือเมื่อเราได้รับการอนุญาตจากท่านให้ดำเนินการได้

 

ความยินยอมของท่าน

ในการส่งข้อมูลให้กับเรา และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องยินยอมให้ Meyydent Online Shop ดำเนินการกับข้อมูลทุกอย่างที่ท่านส่งมารวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ดังด้านล่าง หากท่านไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่ขายชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน แต่เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในกรณีการกระทำของบุคคลที่สามซึ่งได้เชื่อมโยงมาหรือเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ของเรา

การสื่อสารและการตลาด

หากท่านได้สั่งซื้อสินค้าจากทางร้านของเรา เราอาจจะส่งจดหมายข่าวให้แก่ท่าน อีเมล์เกี่ยวกับการลดราคาสินค้าเป็นพิเศษและโปรโมชั่น และอีเมล์ ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย หรือในทางหนึ่งทางใดที่ท่านได้ยินยอมเป็นระยะๆ และยังได้ร้องขอผลตอบรับเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา นอกจากนี้เราจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อและการจัดส่ง ท่านจะได้รับการติดต่อจากเราและบุคคลที่สามที่ได้รับการคัดเลือก ก็ต่อเมื่อท่านเป็นสมาชิกของ Meyydent Online Shop

คุ้กกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บและติดตามข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินการของท่านเพื่อจะปรับปรุงการให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งจะส่งไปยังคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่าน เมือท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์จะจดจำอุปกรณ์ของท่านได้หากมาเยี่ยมชมอีกในอนาคต ไฟล์เหล่านี้มีหน้าที่หลายประการดังเช่นจำการตั้งค่าและการเลือกสินค้าของท่าน ช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และเพื่อให้แน่ใจได้ว่าโฆษณาและข้อเสนอต่างๆ ที่ท่านได้เห็นเมื่อออนไลน์นั้นเหมาะสมกับท่าน สามารถจัดแบ่งคุกกี้เหล่านี้เป็นสี่ประเภทดังด้านล่าง.

ประเภทที่ 1: คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีอย่างเคร่งครัด

คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ร้องขอ ดังเช่น จดจำสินค้าในกระเป๋าเลือกซื้อหรือกระเป๋าช้อปปิ้งของท่าน

ประเภทที่ 2: คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้เก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้คนที่เยี่ยมชมและใช้เว็บไซต์ และนำข้อมูลมารวมกันกับผู้ใช้คนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานและการให้บริการของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้ของ Google Analytics เพื่อช่วยให้เราทราบว่าลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างไร รวมถึงการเลือกหรือใช้คุกกี้และเน้นเฉพาะจุดที่เราสามารถปรับปรุง ดังเช่นการชมเว็บไซต์ ประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าหรือช้อปปิ้ง และแคมเปญทางการตลาด ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บไว้จะไม่แสดงรายละเอียดของแต่ละบุคคลเพื่อระบุตัวตน

ประเภทที่ 3: คุกกี้เพื่อการทำงาน

คุกกี้เหล่านี้จะจดจำตัวเลือกที่ท่านเลือกไว้ดังเช่น ภาษา ค่าพารามิเตอร์ในการค้นหา ดังเช่น ชนิด สี แหล่งการผลิต และยังสามารถใช้เพื่อให้ตอบสนองต่อประสบการณ์การเลือกของท่านได้เหมาะสมมากขึ้น และทำให้การเยี่ยมชมเป็นไปตามความต้องการและถูกใจมากยิ่งขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปรวมกับข้อมูลของผู้ใช้คนอื่นๆแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อปรับปรุงการทำงานและการให้บริการของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุณลักษณะที่สามารถบันทึกสินค้าที่เลือกไว้โดยใช้คุกกี้เพื่อจดจำผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านต้องการขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ประเภทที่ 4: คุกกี้เป้าหมายหรือคุกกี้โฆษณา

คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านเพื่อให้แสดงโฆษณาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจท่าน พวกมันจะจดจำเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลอื่น ดังเช่นผู้โฆษณา เพื่อแสดงโฆษณาที่ตรงกับความต้องการของท่านเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อป้องกันการจัดเก็บคุกกี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของท่านโดยที่ท่านไม่ยินยอม โดยปกติแล้วส่วน “ช่วยเหลือ” ในเว็บไซต์จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการตั้งค่าคุกกี้ หากท่านเลือกที่จะไม่รับคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถใช้หรือเปิดใช้ฟังก์ชันบางอย่างบนเว็บไซต์ได้

สถิติของเว็บไซต์

เราอาจเปิดเผยสถิติรวมเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อจำนวนการสั่งซื้อตามที่นักลงทุนของเราต้องการ การใช้การประเมินอย่างอิสระและให้บริษัทวิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มาเยือนเว็บไซต์นี้โดยใช้คุกกี้และรหัสซึ่งฝังอยู่ในเว็บไซต์ ทั้งคุกกี้และรหัสที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์จะให้ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ช่วงเวลาการเยี่ยมชมแต่ละหน้า เส้นทางที่ผู้เยี่ยมชมใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าหน้าจอ และข้อมูลทั่วไปอื่นๆ เราใช้และเก็บข้อมูลประเภทนี้ ซึ่งได้รับมาร่วมกันกับคุกกี้อื่นๆในเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงบริการของเว็บไซต์เราแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้ และลูกค้า

การปกป้องข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของท่าน

เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนของท่านเพื่อดำเนินการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการฉ้อโกงตามความเหมาะสม ข้อเมื่อการระบุตัวตนของท่านอาจถูกเปิดเผยเพื่อการอ้างเครดิตหรือต่อองค์กรป้องกันการทุจริต ซึ่งอาจเก็บข้อมูลไว้เป็นบันทึก ซึ่งจะดำเนินการตามนี้เพื่อยืนยันตัวตันของท่านเท่านั้น ไม่ได้ทำการตรวจสอบเครดิต และไม่มีผลต่อเรตติ้งเครดิตของท่าน

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมจากท่าน

เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราอาจเปิดเผยข้อมูล และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของท่านต่อกลุ่มบริษัท และ/หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ตัวแทน และ/หรือ บริษัทในเครื่อของเรา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบริษัทที่เป็นบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์หรือต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เราได้ตกลงกับท่านตามกฎหมายเป็นครั้งๆไป ซึ่งผู้ให้บริการ ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครื่อ และบุคคลอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่สามนั้นอาจดำเนินการกับข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนของท่านทั้งในนามของเราและอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งข้อหรือมากกว่าดังกล่าว หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ เราได้ตกลงกับท่านตามกฎหมายเป็นครั้งๆไป.

เราอาจเปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนของท่านไปยังบุคคลที่สามเมื่อ

  • ในสถานการณ์ที่ได้มีการกำหนดและถ่ายโอนความเป็นเจ้าของหรือการควบคุมจากเราไปเป็นบุคคลอื่น
  • บุคคลที่สามได้สิทธิ์ในบริษัทของเราหรือทรัพย์สินของเราทั้งหมด ในกรณีของข้อมูลเพือการระบุตัวตนเกี่ยวกับลูกค้าที่เรามีนั้นจะถือว่าเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ต้องถ่ายโอนไป หรือ
  • หากเราต้องเปิดเผยข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนของท่านเพื่อ (i) ให้เป็นไปตามข้อพูกพันตามกฎหมาย (ii) บังคับหรือให้มีผลใช้เงื่อนไขและข้อกำหนด หรือ (iii) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัย ลูกค้าของเราหรืออื่นๆ รวมถึงข้อมูลการแลกเปลี่ยนกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริต และการลดความเสี่ยงด้านเครดิต

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีลิงค์เชื่อมต่อไป และมาจากเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรในเครือข่ายของเรา ผู้โฆษณาและบุคคลที่สามอื่นๆ หากท่านติดตามลิงค์ของเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดทราบว่าพวกเขาก็จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของเขาเอง และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เว็บไซต์เหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการดำเนินการของเว็บไซต์ที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งได้มีการเชิ่อมโยงไป หรือได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์

ตรวจสอบรายละเอียดของท่าน

หากท่านต้องการจะตรวจสอบรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา ท่านอาจทำได้โดยติดต่อเราทางอีเมล์หรือที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่าง เราอาจดำเนินการตามวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยเรียกร้องการพิสูจน์ตัวตนก่อนที่เราจะเปิดเผยข้อมูล การพิสูจน์ตัวตนนี้จะเป็นรูปแบบของอีเมล์ของท่านและรหัสผ่านที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียน ท่านจะต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้อย่างปลอดภัย เนื่องจากท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เราได้ทำการตอบสนองต่อบุคคลซึ่งใช้อีเมล์และรหัสผ่านของท่าน เราขอแนะนำว่าไม่ให้ท่านใช้ฟังก์ชันของบราวเซอร์ในการจดจำรหัสผ่าน ซึ่งนั่นอาจเป็นช่องทางให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

การบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อการระบุตัวตน

เราจะดำเนินการอย่างมีเหตุผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนของท่านถูกต้องและสมบูรณ์ หาก เราจะใช้ข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนของท่านเพื่อตัดสินใจซึ่งมีผลกระทบต่อท่าน หรือเปิดเผยต่อองค์กรอื่น อย่างไรก็ตามนี่หมายความว่าท่านต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลการระบุตัวตนที่ท่านให้มาตั้งแต่แรกให้ทันสมัย เราจะไม่รับผิดชอบในการใช้ข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนที่ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลจากการที่ท่านไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลการระบุตัวตนที่ท่านให้มาตั้งแต่แรกให้ทันสมัย

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไปที่จะไดรับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ และมีอายุอย่างน้อย 18 ปีเพื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราและสั่งซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของเรา เราจะไม่เก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้เยี่ยมชมที่อายุต่ำกว่า 13 ปี หากท่านมีอายุต่ำกว่า 13 ปี ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์โดยได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปีและต้องการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราหรือสั่งซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของเรา ท่านสามารถทำได้โดยได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะดัดแปลง เปลี่ยนแปลง ตีความ และเพิ่มหรือนำข้อมูลบางส่วนในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ออก ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่ปรับปรุงแล้วบนเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ที่มีการเปลียนแปลงนั้นมีข้อตกลงว่าข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ได้เก็บไว้ผ่านทางเว็บไซต์หลังจากประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงใหม่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดซึ่งจะประกาศบนเว็บไซต์ต่อไป

ตัวอย่างเช่น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือเทคโนโลยีหรือการดำเนินธุรกิจของเราเป็นครั้งคราว เราอาจขออนุญาตท่านให้ใช้ข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนที่ได้เก็บข้อมูลมาในหนทางใหม่หรือที่แตกต่างจากเดิม เราจะดำเนินการโดยส่งอีเมล์ไปแจ้งให้ท่านทราบโดยใช้ที่อยู่อีเมล์ที่ท่านแจ้งเราไว้ล่าสุด เพื่อสอบถามท่านให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากท่านแสดงว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เราอาจจะพิจารณาโดยใช้วิจารณญาณในการลบข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนของท่านบางส่วนหรือทั้งหมดออกจากฐานข้อมูลของเรา เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลซึ่งท่านไม่ยินยอม

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์จากประเทศนอกเหนือจากประเทศที่มีเซิฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ จะมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารโดยการถ่ายโอนข้อมูลข้ามประเทศ ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์กับเรา ท่านจะต้องยินยอมที่จะดำเนินการกับข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ยิ่งไปกว่านั้น บางครั้งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ (ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นๆ) ในประเทศหนึ่งอาจจะมีการดำเนินการและจัดการโดยหลักๆ โดยบริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลที่สาม เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลระบุตัวตนกับเรา ท่านจะยินยอมให้มีการถ่ายโอนและดำเนินการข้อมูลในประเทศอื่นๆ ตามความจำเป็น เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนของท่าน โปรดมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักปฎิบัติที่ดี

หากข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนของท่านได้ถ่ายโอนออกนอกประเทศไทย เราจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย ในการนี้รวมถึงการดำเนินตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจได้ว่าองค์กรผู้รับในต่างประเทศซึ่งได้รับข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อดำเนินการคุ้มครองข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนตามมาตรฐานซึ่งอย่างน้อยเทียบเท่ากับความคุ้มครองภายใต้ PDPA

กฎหมายที่บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเป็นส่วนของข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์และจะถูกควบคุมและตีความเป็นไปตามกฎหมายของ ระเทศไทย โดยไม่คำนึ่งถึงความขัดแย้งกับหลักกฎหมาย ท่านจะต้องยอมรับและไม่คัดค้านต่อคำตัดสินของศาลของประเทศไทย และในประเทศอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม

หากคุณมีข้อสอบถามเกี่ยวกับข้อความแถลงนี้หรือ PII ของคุณ ที่ถูกเก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยเรา กรุณาติดต่อทีมงานบริการลูกค้าของเรา

หจก.เมย์เด้นท์จำกัด

ที่ตั้ง : 661/1 หมู่ 2 ซ.สามยอด ถ.มิตรภาพ ต.สุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000
ลูกค้าสัมพันธ์/ฝ่ายขาย
044-087-965 095-4563929, 061-0245445,098-6651565
จันทร์-ศุกร์ 8.00 น. -17.30 น.
อีเมล webmaster.meyydent@gmail.com

คุณอาจติดต่อสำนักงานการปกป้องข้อมูลของเราได้ด้วยที่ webmaster.meyydent@gmail.com

เรายินดีเสมอสำหรับการติดต่อจากคุณ ทุกข้อแนะนำที่ได้รับกลับนั้นเป็นที่ยินดีและการทำธุรกิจกับคุณนั้นเป็นที่ยินดีมาก