COMPANY

นำเข้า จำหน่ายเครื่องมือ-อุปกรณทำฟันเทียม ทั้งในไทยและต่างประเทศ ทั้งเอเชีย อเมริกา ยุโรป

รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเซ็ตแลปทันตกรรม รีเทนเนอร์ ฟันปลอม จากช่างทันตกรรมมืออาชีพจากมหาวิทยาลัยมหิดล